Dr.Sitki Anlam Altay
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

Bankacılık Hukuku Eğitimi İstanbul

Bankacılık Hukuku Eğitimi

Bankacılık Hukuku Eğitimlerinde, Bankacılık Hukuku ile ilgili profesyonelleri değişen mevzuata göre Bankacılık Hukuku ile ilgili güncel bilgiler yer almaktadır. Bankacılık Hukuku Eğitimi ile aşağıdaki konularda güncel bilgilere sahip olacaksınız:

Bankacılık Kanunu ve özellikle Yeni Türk Ticaret Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat ışığında, Bankacılık Hukuku bu eğitimde kapsamlı olarak ele alınacaktır. Bu amaçla, Bankacılık Kanunu’nda yer alan kurumlar ve aktörler incelenecek; bankaların kuruluşu ve faaliyete geçmesi, yapısı, faaliyetleri açıklanacaktır. Bankaların yönetimine ve kurumsal yönetim ilkelerine özel bir önem verilecek, banka kredilerine de geniş yer ayrılacaktır. Çalışmada, Bankacılık Kanunu’nun İdare ve Ceza Hukuku disiplinlerinin kapsamı dışında kalan yönleri incelenecek; bankacılık işlemlerinin temel altyapısını oluşturan düzen ortaya konulacaktır.

Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek bu eğitim programı, Ticaret Hukuku ve Banka Hukuku’nda uzman akademisyen tarafından verilecektir. 

Eğitimin Kapsamı:

Genel Bakış, İlkeler, Kavramlar
– Banka Hukuku’na Hakim Olan Temel İlkeler
– Banka Hukuku’nun Diğer Disiplinlerle İlişkisi
– Bankacılık Kanunu’nun Temel Kavramları
– Bankacılık Kanunu’nda Kurumlar
– Bankacılık Kanunu’nun Kapsamı
– Bankacılık Mevzuatına Bakış
Bankaların Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesi ile Bankaların Faaliyetleri
– Kuruluşa İlişkin Koşullar
– Faaliyete Geçmeye İlişkin Koşullar
– Yabancı Bankaların Türkiye’de Kurulu Şubelerinin Statüsü
– Banka Türlerine Göre Bankaların Faaliyet Konuları
Banka Anonim Ortaklığının Yapısı
– Banka Anonim Ortaklığı İle Banka İşletmesinin Ayrılığı
– Banka Yönetim Kurulu ve İç Denetim Komitesi
– Genel Müdürün Konumu
– Banka Genel Kurulu
Bankaların Kurumsal Yönetimi
– Kurumsal Yönetimin Dayandığı Değerler
– Bankalara Özgü Kurumsal Yönetim İlkeleri
– Sermaye Piyasası Hukuku’ndaki Kurumsal Yönetim İlkelerinin Bankalara Uygulanması

Bankaların Kayıt ve Muhasebe Düzeni, Finansal Yapısı ve Raporlama
– Kayıt ve Muhasebe Düzeni
– Finansal Yapı
– Finansal Tablolar
– Yıllık Faaliyet Raporu
Bankaların İç ve Dış Denetimi ile Gözetimi
– Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu ve Bankaların Gözetimi
– Bankaların Bağımsız Denetimi
– Bankalarda İç Sistemler: İç Denetim- İç Kontrol- Risk Yönetimi Sistemi
Banka Kredileri
– Kredi Kavramı
– Kredinin Açılmasından Tahsiline Değin Geçen Süreç
– Risk Grubu Kavramı
– Kredi Yasakları ve Sınırlamaları
Mevduat, Katılma Hesabı ve Özel Cari Hesap ile İlgili Düzenlemeler
– Mevduat ve Benzer Kurumlar
– Mevduat ve Karşılıklar
-Mevduatın Çekilmesi
Zamanaşımı
Mevduatın Sigortalanması
Katılma Hesabı
Özel Cari Hesap
Bankaların İştirak ve Taşınmaz Edinimine Yönelik Sınırlamalar ile Diğer Sınırlamalar
– İştirak Edinimine Yönelik Sınırlamalar
– Taşınmaz Edinimine Yönelik Sınırlamalar
– Sandık ve Vakıflara İlişkin İşlemler
– Bağış Sınırlamaları
Bankacılık Sırrı Kavramı
– Ticari Sır
– Bankacılık Sırrının Unsurları ve Özellikleri
– Bankacılık Sırrının Korunması
Finansal Holdingler
– Şirketler Topluluğuna Özgü Hükümlere Bakış
– Finansal Holding Kavramı ve İlgili Düzenlemeler
Bankalarda Pay, Paysahibi, Nitelikli Pay, Kontrol ve Payın Devri
– Pay ve Paysahibi
– Bankalarda Nitelikli Pay, Kontrol ve Hakim Ortak
– Banka Paylarının Devri
Bankalarda Anasözleşme Değişiklikleri, Birleşme ve İradî Tasfiye işlemleri
– Anasözleşme Değişiklikleri
– Banka Birleşmeleri
– Bankaların İradî Yoldan Tasfiyesi
Bankalar Hakkında Uygulanan Tedbirler
– Düzeltici Tedbirler
– İyileştirici Tedbirler
– Olağanüstü Tedbirler

Eğitimci:
Doç. Dr. Sıtkı Anlam Altay
Avusturya Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Banka Hukuku, doktorasını Anonim Ortaklıklar Hukuku alanında Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1998 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda görevlidir. Yayımlanmış kitapları, ortak eserleri ve makaleleri bulunan Altay, Üniversite’de Ticaret Hukuku’nun çeşitli disiplinlerinin yanı sıra Banka Hukuku derslerini de 2003 yılından bu yana sürdürmektedir.


Benzer Eğitimler: