HABERLER

9 May 2018

KGK Onaylı İlk Özel Eğitim Kurumu Olmaya Hak Kazandık

KGK’nın (Kamu Gözetim Kurumu) yayınlamış olduğu Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğ’ine göre bağımsız denetçilerin mesleki gelişimlerini arttırmak ve denetim kalitelerini yükseltmek için KGK’nın belirlediği alanlarda eğitim almaları zorunlu hale gelmiştir.

Bu eğitimler temel mesleki konular, etik kurallar ve destekleyici konular olmak üzere 3 alandan oluşmaktadır. Her bağımsız denetçi 3 yılda toplam 120 kredilik ders almakla yükümlü hale gelmiştir.

Temel mesleki konular ile ilgili her yıl en az 20 kredi karşılığı ders alınması zorunludur.

Etik kurallar ile ilgili 3 yılda en az 5 kredi karşılığı ders alınması zorunludur.

Destekleyici konularda ise 3 yılda en fazla 60 kredi karşılığı ders alınabilir.

Bağımsız denetçilerin yalnızca KGK’nın onayladığı eğitim kurumlarından yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak eğitim almaları ve bu eğitimleri KGK’ya bildirerek sicillerine işletmeleri gerekmektedir.

Lebib Yalkın Akademi olarak temel mesleki konular alanında KGK onayı almış eğitimlerimizi düzenlemeye başladık. Eğitimlerimize katılarak hem mesleki gelişiminizi sağlayabilirsiniz hem de KGK tarafından getirilen temel mesleki konular alanında her yıl 20 kredi ders alınması yükümlülüğünüzü yerine getirebilirsiniz.

 

KGK Onaylı Eğitimlerimiz:

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Uygulamalı Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Eğitimi (14 Kredi)

Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması Eğitimi (7 Kredi)

Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü ve Raporlanması Eğitimi (14 Kredi)

Sermaye Piyasaları Mevzuatı (14 Kredi)

Bankacılık, Sigortacılık ve Emeklilik Mevzuatı Eğitimi (21 Kredi)