Sermaye Piyasasında Kabahatler | SPK Kabahatler

Sermaye Piyasasında Kabahatler nelerdir sorusuna yanıt alacağınız eğitimizin içerdiği başlıca konular aşağıdaki gibidir. Sermaye Piyasasında Kabahatler ve Kabahatlerin Finansal Yönleri Bu bölümde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun kabahatler olarak belirlediği eylemler finansal yönleri ile irdelenecektir. Sermaye Piyasası Kanunu bir hukuk normu olmakla birlikte aynı zamanda finansal bir düzenlemedir. Tebliğler ile detaylandırılan düzenlemelerin piyasa uygulamalarına bakan finansal yönleri vardır. Bu bölümde düzenlemeler, finansal yönleri ile somut olaylarla irdelenecektir.
Sermaye Piyasası Suç ve Kabahatleri Eğitimi İstanbul
16 May 2016

Sermaye Piyasasında Kabahatler | SPK Kabahatler

Sermaye Piyasasında Kabahatler, Sermaye Piyasasında Kabahatler nelerdir ?

Sermaye Piyasasında Kabahatler nelerdir sorusuna yanıt alacağınız eğitimizin içerdiği başlıca konular aşağıdaki gibidir.
Sermaye Piyasasında Kabahatler ve Kabahatlerin Finansal Yönleri
Bu bölümde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun kabahatler olarak belirlediği eylemler finansal yönleri ile irdelenecektir. Sermaye Piyasası Kanunu bir hukuk normu olmakla birlikte aynı zamanda finansal bir düzenlemedir. Tebliğler ile detaylandırılan düzenlemelerin piyasa uygulamalarına bakan finansal yönleri vardır. Bu bölümde düzenlemeler, finansal yönleri ile somut olaylarla irdelenecektir.
Sermaye Piyasası Suçları ve Suçların Finansal Yönleri
Bu bölümde, sermaye piyasası suçlarının içeriği irdelenecektir. Suçlar, kabahatler ile bağlantılı olduğundan, suç ve kabahatler arasındaki çizgi de çizilecektir. Bu bölümde aynı zamanda suçların unsurları içerisinde işaret edilen finansal işlemlerin mahiyeti açıklanacaktır.
Suç ve Kabahatlere Karşı Şirket Bünyesinde Alınabilecek Önlemler
Sermaye Piyasası Kanunu, eskisine göre hem halka açık şirketlerde hem de sermaye piyasası kurumlarında, suç ve kabahatlere karşı aktif bir korunma ve hassasiyet öngörmekte, bunlara karşı aktif politika geliştirilmesine işaret etmektedir. Bu bölümde, hem pratikte hem de şirket organizasyonu içerisinde alınabilecek önlemler üzerinde durulacaktır.
Olay Analizleri
Eğitim, suç ve kabahatlere dair iki vaka incelemesi ile desteklenmektedir.

Eğitimin Amacı:
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, tümüyle yeni kurallarla donatılmıştır. Yeni kurallar, tüm sektör mensuplarını kapsamaktadır. Eski uygulamalar ve eski bilgi seti, Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na uygunluk açısından yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, hem halka açık şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve çalışanlarının bulundukları görevlerin kırmızı ve gri çizgilerini bilmeleri beklenir.
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak tebliğ formunda yapılan ikincil düzenlemeler, teknik yönleri itibarıyla bir eğitim programı ile ele alınabilecek kadar geniş kapsamlı ve çok yönlü hale gelmiştir.Eğitim programı, aynı zamanda TEHAV Mütevelli Heyeti Üyesi olan SPK eski Piyasa ve Gözetim Dairesi Başkanı Dr. Ethem SANCAK tarafından verilecektir.

Eğitim Detayı için Tıklayınız