Sermaye Piyasası Kanunu Suçları nelerdir ?

Sermaye Piyasası Kanunu Suçları nelerdir sorusuna yanıt alacağınız eğitimimizin içerdiği başlıca konular aşağıdaki gibidir.
Sermaye Piyasası Suç ve Kabahatleri Eğitimi İstanbul
16 May 2016

Sermaye Piyasası Kanunu Suçları | Sermaye Piyasası Suçları

Sermaye Piyasası Kanunu Suçları nelerdir ?

Sermaye Piyasası Kanunu Suçları nelerdir sorusuna yanıt alacağınız eğitimimizin içerdiği başlıca konular aşağıdaki gibidir.

Katılımcı Profili:
Bu eğitim programı, bankalar, aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları ile halka açık şirketlerin her düzeydeki yöneticileri (yönetim kurulu üyeleri, üst düzey idari yöneticiler, müfettişler) ile çalışanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Eğitim programı mevcut yöneticiler ve denetim sorumluları yanında, bu şirketlerin avukatları, sermaye piyasası koordinatörleri, bağımsız denetim kuruluşları çalışanlarının görev alanlarını da kapsamaktadır.

Eğitim Kapsamı:

1.  Sermaye Piyasası Kanunun Genel Perspektifi
Bu bölümde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun genel perspektifi ele alınacaktır. Genel perspektif, suç ve kabahatlerin sınırlarının ve amacının anlaşılması açısından önemlidir.
2.  Sermaye Piyasasında Kabahatler ve Kabahatlerin Finansal Yönleri
Bu bölümde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun kabahatler olarak belirlediği eylemler finansal yönleri ile irdelenecektir. Sermaye Piyasası Kanunu bir hukuk normu olmakla birlikte aynı zamanda finansal bir düzenlemedir. Tebliğler ile detaylandırılan düzenlemelerin piyasa uygulamalarına bakan finansal yönleri vardır. Bu bölümde düzenlemeler, finansal yönleri ile somut olaylarla irdelenecektir.
3.  Sermaye Piyasası Suçları ve Suçların Finansal Yönleri
Bu bölümde, sermaye piyasası suçlarının içeriği irdelenecektir. Suçlar, kabahatler ile bağlantılı olduğundan, suç ve kabahatler arasındaki çizgi de çizilecektir. Bu bölümde aynı zamanda suçların unsurları içerisinde işaret edilen finansal işlemlerin mahiyeti açıklanacaktır.
4.  Suç ve Kabahatlere Karşı Şirket Bünyesinde Alınabilecek Önlemler
Sermaye Piyasası Kanunu, eskisine göre hem halka açık şirketlerde hem de sermaye piyasası kurumlarında, suç ve kabahatlere karşı aktif bir korunma ve hassasiyet öngörmekte, bunlara karşı aktif politika geliştirilmesine işaret etmektedir. Bu bölümde, hem pratikte hem de şirket organizasyonu içerisinde alınabilecek önlemler üzerinde durulacaktır.
5.  Olay Analizleri
Eğitim, suç ve kabahatlere dair iki vaka incelemesi ile desteklenmektedir.